Tactile sculpture of a hermaphrodite in the German Hygiene Museum in Dresden
Deutsches Hygiene-Museum, Permanent Exhibition "The Human Adventure" ©Deutsches Hygiene-Museum/David Brandt

German Hygiene Museum in Dresden

Visitors to Dresden's Hygiene Museum will discover the 'Abenteuer Mensch' (Adventurous Human). These spectacular exhibitions can be experienced by everyone thanks to tactile route finders, subtitled films, sign language tours, tactile objects and plain-language audio guides.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: