German Museum of Technology in Berlin

With its Science Center Spectrum, the German Technology Museum in Berlin is an interactive place of learning and experiences. A touchable mock-up of the entire facility is displayed in the fully accessible Infothek. Many of the exhibits include a description in Braille.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: