Exterior view of Jerichow Monastery
Jerichow Monastery ©Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Frank Boxler

Jerichow Monastery

Thanks to extensive renovation works, the Romanesque Jerichow Monastery in the Old March (Altmark) region offers an almost entirely step free experience. The monastery's garden provides an experience for all the senses — smelling and tasting the herbs and medicinal plants is highly recommended.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: