Father with child watching the giant tortoises at Rostock Zoo
The Darwineum in Rostock ©Zoo Rostock/Kloock
Travel destinations from A to Z

Darwineum in Rostock

Nestling in the sweeping surroundings of the city's zoo, the Darwineum in Rostock is one of Mecklenburg-Vorpommern's top interactive attractions. The spacious centre enables visitors to explore evolution and offers people with sensorial impairments or limited mobility an unforgettable experience.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: