Group of wheelchair users and companions with a forest guide during a tour on the Wilderness Trail in the Eifel National Park
Eifel National Park ©Hans-Dieter Budde
Travel destinations from A to Z

Eifel National Park

A highlight of the Eifel National Park is the accessible adventure area 'Wild Kermeter' with its 'Wilderness Trail' adventure walk. Interactive stations teach visitors of all ages about topics from wilderness and forest development to the influence of different animal and plant species on the forest.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: