Women during a guided tour in sign language in front of the Merchants' Bridge in Erfurt
Erfurt ©Erfurt Tourismus und Marketing GmbH/Barbara Neumann
Travel destinations from A to Z

Erfurt

Unique to Erfurt, the 120-metre-long Merchants' Bridge is the longest (with 32 houses) inhabited bridge in Europe. The tactile model of the city, the Old Synagogue with the Erfurt Treasure, the Cathedral and the Augustinian monastery: Erfurt offers unique experiences geared to every target group all year round.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: