©Friedrichstadt-Palast - Friedrichstadt-Palast (Musil - Bernhard - Musil)
Travel destinations from A to Z

Friedrichstadt-Palast

Show entertainment with these unique dimensions cannot be found anywhere else in Europe but at the Friedrichstadt-Palast. The dimensions are huge: more than 100 artists on the world’s biggest theatre stage, a production budget of eleven million euros, the most lavish show in Europe. There are four wheelchair spaces and one induction loop in the Palast’s theater hall.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: