Exterior view of Hamburg Art Museum's elegant old brick building
Hamburg: Art gallery on the museum mile ©DZT/Dipl. Fotograf Ralf Brunner
Travel destinations from A to Z

Hamburg Kunsthalle art gallery

As one of Germany's most important art galleries, Hamburg's Kunsthalle houses masterpieces spanning 700 years of art history. All three buildings are fully accessible. Induction loop audio systems and guided tours in German sign language are available.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: