Travel destinations from A to Z

Klimahaus in Bremerhaven

Take a tour along the eighth eastern meridian at the Klimahaus in Bremerhaven, where you'll experience the climate zones of the world at close hand: the refreshing coolness of a Swiss mountain pasture; the furnace of the Sahel; the freezing cold of Antarctica; a heavenly South Seas climate and the changeable weather of Germany.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: