Shepherd with herd in the countryside of Lüneburg Heath
Lüneburg Heath ©Naturpark Lüneburger Heide
Travel destinations from A to Z

Lüneburg Heath

Lüneburg Heath's unique, ancient landscape attracts visitors and offers fixed footpaths, some of which have touchable boundaries. Gentle inclines, rest stops and seating areas make excursions accessible to everyone. 'Joëletten' (hiking wheelchairs) and wheelchair-friendly carriages are also available.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: