Elbtalaue Biosphaerium

With a flood model, wind machine, birdsong piano and large eel-basket, the Elbtalaue Biosphaerium in Lüneburg gives visitors an entertaining insight into some of Europe's most primeval countryside. The exhibition rooms are fully accessible; tours are available for visitors with cognitive impairments.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: