Harz National Park

Visitors with limited mobility can also enjoy the unspoiled nature of the Harz National Park. The historical Harz narrow-gauge railway leads up Mount Brocken; both the Brockengarten at the peak and the TorfHaus national park visitors' centre offer interactive walking tours of the mountain.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: