West-Pomeranian Boddenlandschaft

On their way south, 60,000 cranes take an annual rest in the West-Pomeranian Boddenlandschaft (salt marshes). The natural spectacle of their evening arrival before sunset is especially impressive. Specially trained national park rangers guide visitors along purpose-built wheelchair-friendly paths and on to observation platforms.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: