Königstein Fortress

Of the around 1,000 Saxon castles that are open to public view, Königstein Fortress is probably the most accessible site. A special map helps wheelchair users get around, while a tactile model enables partially sighted visitors to feel their way around the fortress.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: