Ancient Stone Bridge with Regensburg's old quarter in the background
Regensburg ©Regensburg Tourismus GmbH
Travel destinations from A to Z

Regensburg

Over 1,500 historically preserved buildings define the image of medieval Regensburg. Together, the old quarter of Regensburg and Stadtamhof were declared a UNESCO World Heritage site in 2006. Discover the city with the brochure 'Barrier-free Regensburg'; accessible group tours and guided tours by the Regensburg Tourism Company in German sign language open up the city for everyone.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: