Wheelchair user passing rock walls amid the natural beauty of Saxon Switzerland National Park
National Park of Saxon Switzerland: Hiking trip at Uttewalder Grund ©TMGS/S. Dittrich
Travel destinations from A to Z

Saxon Switzerland National Park

From powerful mesas to delicate rock formations, Saxon Switzerland National Park offers spectacular views. Many paths within the park are accessible to visitors with limited mobility. The first handicapped national park tour guide, Veit Riffer, has compiled a list of recommended tours.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: