Park krajobrazowy Obere Donau (Górny Dunaj) ©B. Schneck, Naturpark Obere Donau
Wszystkie parki przyrodnicze od A do Z

Discover your favourite spot

Park krajobrazowy Obere Donau – poznawanie krajobrazu, obcowanie z naturą

Krajobraz w parku krajobrazowym Obere Donau zdominowany jest przez pochodzące z okresu jury wapienne skały ze stromymi ścianami, lasy mieszane, Dunaj oraz rozległy płaskowyż Jury.

Park krajobrazowy Obere Donau obfituje w cenne i częściowo unikalne biotopy kryjące rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jest wśród nich również wiele okazów, które mają szansę przeżycia jedynie dzięki konsekwentnej ochronie i odpowiedniej opiece.

Zarząd parku krajobrazowego postawił sobie za cel ochronę przyrody poprzez wytyczenie szlaków pieszych dla turystów i jednocześnie zapewnił im możliwość dostrzeżenia unikalności, różnorodności i piękna tych biotopów, zachowując je dla przyszłych pokoleń. Dzięki bogatemu wyborowi szlaków pieszych i rowerowych, tras wspinaczkowych i szlaków kajakowych każdy znajdzie tu coś dla siebie, obcując z niezwykłą przyrodą.

Można również wędrować śladami przeszłości. Poza wieloma skamieniałościami, które można znaleźć w parku, znajdują się tu liczne dobrze zachowane średniowieczne zamki, pałace, ruiny i klasztory. Z czasów celtyckich pochodzą liczne kurhany oraz dawna osada celtycka Heuneburg, ważny zabytek w skali europejskiej. W okolicy odbywają się również liczne, nawiązujące do historii festyny i wydarzenia, ściągające zarówno rzesze tutejszych mieszkańców, jak i gości.

Niezwykłym zjawiskiem geologicznym jest miejsce między Immendingen a Tuttlingen-Möhringen, gdzie Dunaj wsiąka w grunt. Rzeka płynie pod ziemią do tzw. Aachtopf, czyli największego w Niemczech wywierzyska, a zatem do Renu. Koryto Dunaju przez nawet 200 dni w roku jest w tym miejscu całkowicie suche.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: