66-Seen-Weg

66-Seen-Weg - Od jeziora do jeziora wokół Berlina

Wędrując szlakiem 66 jezior, można poznać obfi tujący w zbiorniki wodne i gęsto zalesiony krajobraz wokół Berlina. Trasa wiedzie przez lasy, pastwiska, bagna, lasy łęgowe, łąki i pola.

Polecamy: Park pałacowy Blankensee

Ustronna, mała wioska, uchodząca za jedną z najpiękniejszych wsi w Niemczech. Stara posiadłość ziemska wraz z parkiem, przez który płynie rzeczka Nieplitz. Swoje ślady pozostawił tu między innymi Peter Joseph Lenné, wielki artysta sztuki ogrodniczej. W ten sposób powstał wyjątkowo cenny klejnot sztuki parkowej.

Najważniejsze informacje:

  • Start: Poczdam (Potsdam)
  • Meta: Poczdam (Potsdam)
  • Długość: 416 km
  • Liczba etapów: 17
  • Profi l wysokościowy: podejścia 6 200 m, zejścia 6 200 m
  • Charakter trasy: ścieżki w stanie naturalnym 79%, drogi asfaltowe 9%, inne 12%

Bitte anmelden.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: