Ith-Hils-Weg ©GeTour GmbH/Ulf Salzmann

Ith-Hils-Weg - Strome skały i jaskinie w Weserbergland

Szlak Ith-Hils we wschodnim Weserbergland wiedzie w formie pętli poprzez fascynujące grzbiety skale i leśne, mijając historyczne wieże, miejsca kultu, pojezierza i dziwaczne formacje skalne.

Szlak Ith-Hils we wschodnim Weserbergland oferuje szczególne wrażenia zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących wędrowców. Niezwykłe wrażenie robią strome skały Ith, które przy długości 22 km stanowią najdłuższy pas skałkowy w Europie Północnej. Nazywają się „Adam und Eva”, „Hammerslust” i „Wilhelm-Raabe-Klippen”, ta ostatnia na cześć poety pochodzącego z Eschershausen. Do środka góry można wejść w jaskini Rothesteinhöhle i Bärenhöhle. Obie leżą na szlaku Ith-Hils.

Kolejną jaskinią o charakterze historycznym jest Lippoldshöhle, która w średniowieczu służyła jako twierdza. Lecz szlak nie wiedzie jedynie przez dziwaczne strome skały i jaskinie. Już na końcu pierwszego etapu leży jezioro Humboldt-See, w którym można schłodzić się w gorące letnie dni. Ith przechodzi bezpośrednio w Hils, na jego grzbiecie można wspiąć się na wieżę Raabeturm. Stąd widać „Bloße Zelle”, najwyższe wzniesienie pasma Hils o wysokości 480 m. W Grünenplan można zwiedzić muzeum szkła „Erich-Mäder-Glas museum”. Kolejnymi atrakcjami kulturalnymi na szlaku jest muzeum regionalne w Delligsen z ponad 500 eksponatami na temat „Od gospodarstwa chłopskiego do gminy przemysłowej”, muzeum garncarstwa w Duingen oraz zamek w Coppenbrügge.

Polecamy:

Jaskinia Rothesteinhöhle
Jaskinia Rothesteinhöhle leży na wysokości 340 m na południowym końcu Ith. Jest bardzo interesująca pod względem archeologicznym. Wąska szczelina skalna tworzy wejście do pierwszego korytarza o długości ok. 20 m. Alfred Wollemann w 1853 roku zbadał tę jaskinię jako pierwszy, natrafi ając na skorupy naczyń, kości i narzędzia z epoki brązu.

Najważniejsze informacje:

  • Start/Meta: Coppenbrügge (Felsenkeller)
  • Długość: 80 km
  • Liczba etapów: 7
  • Profi l wysokościowy: podejścia 1 960 m, zejścia 1 974 m
  • Profi l wysokościowy: ścieżki w stanie naturalnym 57%, drogi asfaltowe 7%, inne 36%, np. drogi szutrowe

Bitte anmelden.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: