Karstwanderweg Südharz

Karstwanderweg Südharz - Tajemnicze zakątki na południowym skraju Harzu

Szlak Krasowy (Karstwanderweg) wiedzie przez unikalny w Europie krajobraz krasowy z jaskiniami, miejscami wsiąkania rzek w grunt, stożkami krasowymi, skałami i białymi ścianami, powstałymi ze szczególnej skały występującej w południowym Harzu – gipsu.

Szlak Krasowy Karstwanderweg wije się przez obszar o ogromnej różnorodności biologicznej – skupione na niewielkiej przestrzeni siedliska w południowym Harzu kryją bogactwo rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Specyfi cznym elementem regionu są jednak krasy, powstałe w południowym Harzu w skałach siarczanowych (gips i anhydryt). Skały te bardzo szybko się rozpuszczają i spływają z wodą źródeł krasowych. Samo tylko źródło Rhumequelle (62 mln metrów sześciennych) odprowadza co roku z południowego Harzu do Morza Północnego 40 tysięcy ton gipsu i 17 tysięcy ton wapnia!

Na skutek tego powstają niezliczone przestwory (głębokość 10-200 m), wiele z nich, gdy stopniowo staną się zbyt duże, zapada się, pozostawiając na powierzchni leje zapadliskowe. Powstają przy tym bardzo różnorodne i dziwaczne formy krajobrazowe, które można spotkać na szlaku Karstwanderweg, np. jaskinie „Heimkehle” i „Barbarossahöhle”, jamy krasowe „Juessee” i „Schwimmende Insel” czy torfowisko „Teufelsbäder”. Charakterystycznym elementem krajobrazu krasowego są miejsca zanikania strumieni i rzek, jak np. rów Bauerngraben oraz liczne skały gipsowe.

Polecamy:

Jaskinia Heimkehle

Jaskinia Heimkehle ma 2 km długości i jest jedną z największych jaskiń w południowym Harzu. 700 metrów jest udostępnione dla turystów. Jaskinia stanowi siedlisko nietoperzy. W sierpniu i wrześniu widać tu wiele tych latających ssaków.

Najważniejsze informacje:

  • Start/Meta: Pölsfeld (pod Sangerhausen)
  • Długość: 233 km
  • Liczba etapów: 6
  • Profi l wysokościowy: podejścia i zejścia, przebieg szlaku na wysokości od 170 do maks. 290 m n.p.m.
  • Charakter trasy: ścieżki w stanie naturalnym 49 %, drogi asfaltowe 19 %, inne 32 %, np. drogi szutrowe

Bitte anmelden.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: