Schlaubetal-Wanderweg ©Haus des Gastes, Müllrose/Korinna Lerche

Schlaubetal-Wanderweg - Wzdłuż strumienia do młynów i jezior

Dolina rzeki Schlaube jest chyba najpiękniejszą doliną rzeczną w Brandenburgii. Jest świadectwem nienaruszonej i doskonałej przyrody.

Dolina rzeki Schlaube w parku przyrodniczym Schlaubetal leży na pojezierzu Odra-Sprewa zaledwie ok. 80 km na wschód od Berlina. Wypływająca na łąkach w pobliżu jeziora Wirchensee rzeka wije się idyllicznie przez dzikie romantyczne doliny, bagniste łąki, miejscami gęste zarośla, miejscami rozległe lasy, zasilając swoją czystą wodą malownicze jeziora. 25-kilo metrowy szlak pieszy doliną Schlaube rozpoczyna się w Müllrose, „bramie doliny Schlaube”. Ta miejscowość

Polecamy:

Młyn w Ragow

Wybudowany około 1670 roku młyn zbożowy jest jedynym młynem w dolinie rzeki Schlaube z zachowanym mechanizmem młyńskim i turbiną wodną Francisa. W odrestaurowanym młynie, który można zwiedzać, mieści się dziś restauracja. wypoczynkowa jest malowniczo położona pomiędzy trzema jeziorami. Szlak doliną Schlaube wiedzie najpierw wzdłuż jeziora Großer Müllroser See, a dalej wije się, cały czas wraz z biegiem rzeki Schlaube, przez zacienione lasy aż do młyna w Ragow. Dalej wąskimi ścieżkami i leśnymi ostępami prowadzi do Kupferhammer, jednego z leżących na szlaku dawnych młynów, w którym dziś mieści się restauracja. Za młyńskim stawem szlak biegnie do jeziora Schulzenwasser z dwoma małymi wyspami, raju dla ptaków wodnych. Szlak wiedzie dalej wzdłuż rzeki Schlaube przepływającej po kolei przez kilka jezior, jak nić nawlekająca sznur pereł, aż nad jezioro Hammersee. Tutaj na niewielkim wzniesieniu wznosi się leśniczówka Siehdichum. Przy ujściu Schlaube do jeziora Großer Treppelsee w Bremsdorf stoi młyn z muru pruskiego z kołem wodnym. Stąd Schlaube wije się przez dziewiczą dolinę rzeczną do starego młyna w Kieselwitz. Szlak Schlaubetal kończy się w południowej części nad jeziorem Wirchensee przy ostatnim na szlaku młynie - Schlaubemühle.

Najważniejsze informacje:

  • Start/Meta: Wschodni brzeg jeziora Großer Müllroser See w Müllrose
  • Długość: 25,1 km
  • Liczba etapów: 6
  • Profi l wysokościowy: podejścia 260 m, zejścia 220 m
  • Charakter trasy: 83 % ścieżki w stanie naturalnym, drogi asfaltowe 10 %, inne 7 %, np. drogi szutrowe

Bitte anmelden.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: