Emden Kunsthalle art gallery

The nationally famous Emden Kunsthalle art gallery made its name with works of classical modernity and special exhibitions by famous artists. The attached school of painting undertakes projects for all age groups. Special tours are available for visitors with learning difficulties.

Accesibilitatea web

Două combinaţii de taste utile pentru a mări şi micşora în browser-ul de internet:

Mărire: +

Micşorare: +

Pentru ajutor suplimentar, faceţi clic pe iconiţa aferentă a browser-ului dvs.: