German Museum of Technology in Berlin

With its Science Center Spectrum, the German Technology Museum in Berlin is an interactive place of learning and experiences. A touchable mock-up of the entire facility is displayed in the fully accessible Infothek. Many of the exhibits include a description in Braille.

Accesibilitatea web

Două combinaţii de taste utile pentru a mări şi micşora în browser-ul de internet:

Mărire: +

Micşorare: +

Pentru ajutor suplimentar, faceţi clic pe iconiţa aferentă a browser-ului dvs.: