• 0
Nojs: druga strana Rajne

Nojs: druga strana Rajne

Dok su na suprotnoj strani Rajne kod Diseldorfa još uvek kreketale žabe u močvari, tamo gde je danas Nojs se uzdizao Novesium, moćno rimsko utvrđenje sa 6.500 stacioniranih legionara. Iz rimskog naselja se razvio jedan od najstarijih gradova Nemačke, koji je već 1984. slavio 2000. godišnjicu. Dobro, na močvarnom tlu, sa suprotne strane Rajne, danas leži Diseldorf, ali ne bi trebalo propustiti ni posetu Nojsu.

Građani, hodočasnici i najstarija gostionica u regionu

Da su se Rimljani ovde naselili, ima dobrih razloga: mesto je sa jedne strane na kraju puta, koji je galije vodio preko Liona preko Trira do Rajne, sa druge strane je prilaz vodenim putem preko Rajne, Erfta, Lipe, Rura i Vuperta.

Dakle nije ni čudo što se danas u Nojsu sve okreće oko privrede i trgovine. Šetnja kroz centar grada pokazuje koliko su građani svesni svoga grada, koji je rano imao sopstveni novac i dobio prava grada hanze. Istovremeno je rastao religiozni značaj grada, koji od 1050. čuva relikvije Sv. Kvirinusa iz Nojsa. U njegovu čast je izgrađena poznoromanička katedrala Sv. Kvirinusa, koja 2009. od strane pape Benedikta XVI podignuta na nivo papske bazilike, postavši tako odredište za hodočasnike iz cele Evrope. Drugi važni verski objekti su neogotička Bogorodičina crkva sa značajnim vitražima Emila Vactera, Bogorodičina kapela kolegija Marianum, crkva Sv. Sebastijana i Hristova crkva u stilu kasnog istoricizma, najstarija evangelistička crkva u gradu. Šetnja starim Nojsom se završava kod Gornje kapije, Krvave kule i rimske statue Sibile – i tri lepe stare kuće: „Stari kafe” iz 1571. godine, „Kuća tri mudraca”" iz 1597. i na kraju kućom „Cum Švate Ped” iz 1604, u kojoj se nalazi najstarija gostionica u Donjoj Rajnskoj i znak da ljudi ovde nisu bili samo pobožni, nego verovatno skloni čaši vina.

Barut i koračnica: Festival strelaca

Sklonost ka piću je verovatno samo prednost na nojskom Festivalu strelaca. Više 6.750 strelaca maršira i 1.200 muzičara svira na najvećem na svetu festivalu te vrste. Ovaj društveni vrhunac grada može se porediti sa kraljevskom paradom, svečanim povorkama, kraljevskim strelcima i mnogim drugim priredbama u bližoj i daljoj okolini – sa do 1,5 miliona posetilaca.