• 0
Odaberite...

Kraj srednjeg veka: svet između propasti i novog procvata

Od 1483. do 1546: životni vek Martina Lutera i još mnogo više od toga: to je vreme u kojem je ponovo otkrivan svet, to su decenije neverovatnih otkrića, prelaz iz srednjeg u novi vek.

Ni u jednom drugom vremenu ljudi nisu bili toliko pobožni i bogobojažljivi, toliko zastrašeni đavolom, demonima i košmarima, kao što je to bilo pred kraj srednjeg veka. Strah i zabrinutost ovladali su zemaljskim bivstvovanjem, epidemije i katastrofe najavljivale su takođe skori i izvesni smak sveta, za koji se činilo da je već započinjao, a 1520. Turci predvođeni Sulejmanom Veličanstvenim opkolili su Beč. Međutim, renesansa je istovremeno i period privrednog, kulturnog i naučnog zamaha; pronalazači, naučnici i osvajači stvarali su novi pogled na svet, koji je postao mnogo veći otkrićem Amerike: munjeviti razvoj geografije, kartografije i navigacije omogućio je velika istraživačke ekspedicije. Dragocena roba stizala je trgovačkim putevima do Evrope i raslo je blagostanje u gradovima, u kojima se odvijala trgovina. Nekoliko decenija ranije pronađena je štampa i Luter je tačno znao da "štampana reč poseduje moć". Humanisti poput Erazma Roterdamskog stavljali su čoveka kao pojedinca u središte svog učenja, a umetnici poput Ticijana, Leonarda da Vinčija, Brojgela ili Direra okretali su se antici i pokušavali su da čoveka i njegovo okruženje predstave u prirodnom obliku. Nastao je prvi džepni časovnik, a Nikola Kopernik je još za Luterovog života, 1543. godine, objasnio da je Sunce središte univerzuma i time je izmenio jedno od najuvreženijih shvatanja tokom čitavog milenijuma. Luter nije bio saglasan sa tim saznanjem, gunđao je kako ta "budala želi da izokrene čitavu umetnost astronomije". Da se u tome varao, ne menja ništa u doprinosu koji je Luter dao, a koji je pokrenuo revoluciju vere i duha. Da je vreme za to bilo sazrelo, da je kritika na ponašanje sveštenstva svugde postajala sve glasnija, da su kardinali, biskupi, sveštenici i monasi propovedali vodu, a pili vino, potvrđuje beleška savremenog hroničara iz 1516 godine: "Mnogi, mnogi čekaju pravog čoveka koji će otvoriti usta protiv Rima". I bio je u pravu: prošla je samo jedna godina do Luterove objave teza.