Savremena umetnost u Nemačkoj

„Umetnost briše prašinu svakodnevice sa duše.“ (Pablo Pikaso). Priuštite svojoj duši posetu Nemačkoj - galerijama, muzejima, izložbama i ateljeima.

Voleti umetnost i razumeti umetnost su dve različite stvari. Jer, umetnost može da sve polarizije, prvocira, da zabavi i da se dopadne, može da uzbuni, podstakne, uzbudi, ali pritom ona ne mora - ništa od toga! To posebno važi za savremenu umetnost - slikarstvo, ali i za video i konceptualnu umetnost, performanse, kao i uličnu umetnost, koja se u vrednovanju izmiče čisto estetskim kriterijumima. Ali, upravo to čini suočavanje sa njom toliko uzbudljivim.

Putovanje u Nemačku je uvek i umetničko putovanje! Započnite svoje putovanje.

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: