Luther 2017

500 years since the Reformation

Ljudi uz Lutera: njegova supruga, reformatori, mislioci i jedan knez

Dve osobe su sve vreme bile uz Martina Luter: Katarina fon Bora, njegova supruga, i Filip Melanhton, koji je slavljen kao "velikan duha iz školskih klupa" i sveznajući "učitelj Nemačke".

Naravno da je reformacija neraskidivo povezana sa imenom Martina Lutera. Međutim, to delo nije postigao kao pojedinac - čitav niz sledbenika stajao je uz Lutera: značajni hrabri muškarci - i jedna žena: Katarina fon Bora, rođena 29. januara 1499. Kao dete iz osiromašene plemićke porodice detinjstvo je provela u manastiru, odakle je pobegla 1523. i utočište je pronašla u domu Lukasa Kranaha Starijeg, bliskog Luterovog prijatelja. 1525. Katarina fon Bora i Martin Luter su se venčali i uselili se u stari Avgustinski manastir u Vitenbergu. Katarina se brinula o domaćinstvu, upravljala novcem i vodila seosko imanje, upravljala malom pivarom i zakupljivala je čak i ribnjak. Martin Luter ju je rado zvao "moj gospodar Kete", što je znak da je ona bila glavna u kući. Umrla je 29. decembra 1552. u Torgauu. U to vreme je Filip Melanhton bio vodeća ličnost reformacije, a još i za života Lutera važio je za njenog teoretičara, organizovao je veliku mrežu sledbenika i održavao je najbolje veze sa izbornim kneževima i učenjacima širom Evrope. Kada je Melanhton preminuo 19. aprila 1560. godine u Vitenbergu, univerzitet je morao da odmah pozove tri nova predavača koji bi mogli nastaviti njegovo delo. Nadživeo je za dve godine i jedan dan Johanesa Bugenhagena, Luterovog ispovednika i prijatelja, sa kojim se upoznao još 1521. godine. 1523. godine Luter je uticao da Bugenhagen bude izabran za novog paroha gradske crkve, a samim tim i za prvog evangelističkog sveštenika u Vitenbergu. Mogućnost da neometano živi u Vitenbergu, Luter je dugovao svom meceni, Fridrihu Mudrom, koji je 1519. godine odbio da ga izruči Rimu; 1521.godine, kada je odlazio na zasedanje skupštine u Vormsu, izdejstvovao je kod cara da Luter dobije pratnju i nakon toga je brinuo za Luterovu bezbednost. Iako je izborni knez Lutera štitio tokom celog života i na taj način omogućio reformaciju, tek pred samu smrt prešao je u novu veru. Značajan savremenik, iako ne i sledbenik Lutera, bio je Johanes Kalvin, koji je 1539. godine u ime reformacije zaveo vladavinu straha u Ženevi. Takođe u Švajcarskoj, u Cirihu, delovao je Ulrih Cvingli, koji je 1529 godine upoznao Lutera.

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: