• 0
UNESCO-biosfärområdet Spreewald – där skogen speglar sig i vattnet

UNESCO-biosfärområdet Spreewald – där skogen speglar sig i vattnet

100 kilometer sydost om Berlin ligger ett landskap som är unikt i mellersta Europa, nämligen Spreewald, en flodsänka som har präglats av människor sedan århundraden tillbaka men som ändå är naturnära i stor utsträckning.

Den speciella lockelsen med Spreewald är det parkliknande landskapet som genomkorsas av många vattendrag. Spreewald är en flodsänka präglat av människan som i hög grad lämnats naturligt. Genom århundraden av kultivering skapades en mosaik av ängar, åkrar och skogar samt det över 1 000 km långa nätet av vattendrag. Mångfalden av biotoper som skapats på det här sättet gömmer en rik djur- och växtvärld. Här lever fortfarande arter som är hotade eller redan utdöda på andra ställen, t.ex. svart stork, utter eller bäver. För att bevara det här landskapet utsågs Spreewald 1990 till biosfärområde och 1991 erkändes det av UNESCO. I Spreewald bor även det slaviska folket sorber/vender med sina urgamla traditioner och dräkter. Även byarna i Spreewald med sina traditionella blockhus och bondgårdsträdgårdar är sevärda. För besökarna finns ett varierat utbud i biosfärreservatet Spreewald för att lära känna den unika kulturen och naturen. Det går att upptäcka landskapet och människorna på bokningsbara en- eller flerdagarsturer med cykel, paddelbåt och Spreewaldpråm.

Discover your favourite spot