• 0
Välj...

Senmedeltid: världen mellan undergången och den nya blomstringstiden

1483 till 1546: Martin Luthers levnad, och mycket mer. Detta är tiden då världen så att säga uppfanns igen genom årtionden av fantastiska upptäckter och övergången från medeltid till modern tid.

Inte under någon annan tid har människor varit så fromma och gudfruktiga, så vidrigt plågade och pinade av djävlar, demoner och mardrömmar som i slutet av medeltiden. Rädsla och sorg dominerade jordelivet, pest och katastrofer var otvetydiga tecken på den lika nära som säkra undergången, vilken såg ut att ha börjat 1520 då turkarna belägrade Wien under ledning av Süleyman den store. Och ändå är renässansen en tid då ekonomi, kultur och vetenskap frodades. Uppfinnare, upptäcktsresande och erövrare såg med nya ögon på världen som blivit större i och med upptäckten av Amerika. Den minst sagt våldsamma utvecklingen av geografi, kartografi och navigation lade grunden för de stora upptäcktsresorna under denna tid. Dyrbar last kom till Europa via nya handelsvägar, och välståndet växte i borgarstäderna där handeln dominerade. Boktryckerikonsten hade uppfunnits några årtionden tidigare, och Luther, han visste exakt vad det innebar: "Det tryckta ordet har makt". Humanister som Erasmus von Rotterdam placerade människan som individ i centrum för sin lära, och konstnärer som Tizian, da Vinci, Brueghel eller Dürer sökte sig tillbaka till antiken och försökte avbilda människan och hennes omgivning så naturtroget som möjligt. De första fickuren kom, och 1543 förklarade Nikolaus Kopernikus, fortfarande under Luthers levnad, att solen var universums mittpunkt och inledde därmed det som sannolikt kan räknas som årtusendets största paradigmskifte. Luther var inte alls införstådd med denna kunskap, han kritiserade Kopernikus och menade att denne "narr" ville "vända upp och ner på astronomikonsten". Att han här misstog sig förringar inte Luthers enorma värv, som utlöst en andlig och själslig revolution. Tiden var mogen för en förändring. Kritiken mot kyrkans män, på alla nivåer i den kyrkliga hierarkin, växte sig starkare: kardinaler, biskopar och munkar predikade vatten och drack vin! Detta bekräftas 1516 av en av den tidens krönikörer: "Många, många här väntar bara på rätt man som kan öppna munnen mot Rom“. Han hade rätt. Bara ett år senare spikade Luther upp sina teser i Wittenberg.