• 0

Zeitz

Zeitz är staden för Luthers ättlingar. Luthers manliga ättlingar har alla verkat i Zeitz. I domkyrkan St. Peter und Paul i Zeitz installerade Luther 1542 Nikolaus von Amsdorf som första protestantiska biskop.

Johann Ernst Luther, ett av reformatorns barnbarn, vigdes i Michaelis-kyrkan i Zeitz. Med sin fru Martha fick han åtta barn och grundade därmed Lutherätten i Zeitz. Hans gravsten är infälld i väggen till pelargången i domkyrkan St. Peter und Paul. Än idag lever ättlingar till Martin Luther i Zeitz.

Mot 1800-talets slut upptäcktes i Michaelis-kyrkans bibliotek ett tryckt exemplar av teserna från år 1517. Det räknas till de speciella rariteterna bland originalkällorna från reformationstiden.

Huvudattraktioner

Domkyrko- och residensstaden Zeitz är en del av ”den romanska vägen”. Speciellt sevärd är den före detta domkyrkan St. Peter och Paul. Denna ursprungligen romanska kyrkobyggnad byggdes senare om till gotisk stil, och är idag en del av Moritzburgs barockslottsensemble.

Karakteristiska för staden är de många underjordiska gångarna och valven under staden. De anlades på Luthers tid för lagring och kylning av öl, och kan idag besökas på guidade turer.