Shopping från A till Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Schweinfurts innerstad

Schweinfurts innerstad

Under de senaste åren har man investerat stort i stadsbilden och på att renovera gamla stan. Att vandra runt och att shoppa i innerstaden är roligt eftersom man hittar små, oberoende butiker intill de stora kedjorna. Dessutom finns vackra torg och grönytor för rekreation alldeles intill gågatorna. I den östra delen av innerstaden har stora investeringar gjorts i Rückert-Center. Här hittar man många moderna butiker och olika tjänsteföretag.