Wismar har 350 byggnadsminnesmärken, och silhuetten av den gamla stadskärnan präglas av en barock- och gotisk stil. Wismars stora torg inramas av en rad präktiga gavelhus från 1600- och 1700-talen. På torgets östra sida står Wismars äldsta borgarhus kallat Alter Schwede, gamle svensken. Huset stod klart år 1380 och fick sitt namn år 1878 då en krog vid det namnet inrättades här. Ingången till huset pryds av en riddare med en lans försedd med en vimpel med tre kronor och i restaurangen hänger ett porträtt av Gustav II Adolf.

Om man vill utforska Wismars svenska landmärken finns det ännu mer att upptäcka: furstegården, tyghuset, det barocka provianthuset, Sverigestenen, mm.

Med sina blå-gula band lockar dessutom den årliga, traditionella Sverigefesten tusentals människor till staden under augusti månad. Firandet symboliserar därmed även den nuvarande tillgivenheten till Sverige. Wismar har även en egen djurpark.