I händelsernas centrum

Martin Luther och reformationen förändrade Tyskland och har efterlämnat spår ända in i vår tid. Än i dag finns de där överallt, i det som då var händelsernas centrum. Gå på upptäcktsfärd!

Jena i Thüringen var en av de städer, i vilka Luthers bibel trycktes. Därigenom spelade staden en väsentlig roll för spridningen av Luthers lära.

mer »

I Leipzig har internationellt kända begåvningar under århundradenas lopp berett vägen för sina efterföljare. Visionärer och genier, från Martin Luther till Johann Wolfgang von Goethe, har här efterlämnat sina spår.

mer »

Lutherstaden Eisleben hör till de äldsta städerna mellan Harz och Elbe. Den är nära förknippad med Martin Luthers liv och historia, och är med sina minnesplatser från Luthers liv en del av UNESCO-världsarvet.

mer »

Lutherstaden Wittenberg är en protestantisk vallfartsort och reformationens vagga. Här spikade Martin Luther den 31 oktober 1517 upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan.

mer »

I Magdeburg, som idag är medelpunkt för ”den romanska vägen” och delstatshuvudstad i Sachsen-Anhalt , uppehöll sig Martin Luther ofta. Från 1497 till 1498 bodde han som elev hos ”Brüder vom gemeinsamen Leben”, ett fromt samfund.

mer »

Det fridfulla Mansfeld i södra Harzvorland präglade Luthers barndom. På den tiden var orten centrum för brytning av kopparskiffer. Idag är den lilla staden en omtyckt utgångspunkt för vandringar till industriminnesmärken för den tidigare gruvdriften.

mer »

Den ryska poeten Boris Pasternak beskrev universitetsstaden Marburg som en ”medeltida saga”. Även för Luther var Marburg sagolikt. Här bodde han hos Filip den ädelmodige, lantgreve av Hessen och en av reformationens viktigaste främjare.

mer »

Möhra är en liten ort med en omfattande historia. Från denna idylliska församling, som består av mindre än ettusen invånare, härstammar familjen Luther. Man kan följa familjen Luthers anor här ända tillbaka till 1300-talet.

mer »

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: