Heidelberg

Heidelberg

Redan under Luthers tid präglades Heidelberg, Tysklands äldsta universitetsstad, av studentlivet. Här i universitetets lokaler framlade reformatorn år 1518 sina teser för Augustinerordern, kort efter det att han spikat upp dem offentligt.

Även universitetsmedlemmar var närvarande. Medan flera av de äldre professorerna var kritiska till Luthers idéer, var studenterna och yngre universitetsmedarbetare begeistrade av den stridbare Luther. Bland dem fanns många av hans senare vänner och medkämpar, som spred Luthers idéer framför allt i den sydtyska regionen. Under deras inflytande infördes reformationen där förhållandevis tidigt.

En stor minnestavla, som ligger nedsänkt i marken, påminner idag om denna betydelsefulla upptakt till reformationen på universitetsplatsen där Augustinerklostret en gång stod.

Huvudattraktioner

Den romantiska slottsruinen i Heidelberg, som ligger högt ovanför staden vid Neckar, är en av Europas mest kända sevärdheter och en symbol för romantiken. En särskilt vacker utsikt över slottet och den pittoreska gamla stan får man på den två kilometer långa Philosohpenweg (filosofvägen). Nya synvinklar får man däremot varje år på den internationella filmfestivalen i Mannheim-Heidelberg.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: