Jena

Jena

Jena i Thüringen var en av de städer, i vilka Luthers bibel trycktes. Därigenom spelade staden en väsentlig roll för spridningen av Luthers lära.

Luther uppehöll sig ofta i Jena, och speciellt spännande var hans första besök år 1522. Vid den tiden var han bannlyst och rättslös i hela riket, och gömde sig under pseudonymen ”Junker Jörg” på borgen Wartburg. Under detta namn besökte han även Jena, där han tog in på värdshuset ”Zum Schwarzen Bär”. Än idag kan man på hotellet njuta av specialiteter från Thüringen i Luthers rum.

Två år senare predikade han i stadskyrkan. Samma predikstol finns bevarad än idag i kyrkan. Jena är en viktig stad när det gäller tryckningen av den lutherska bibeln.

Huvudattraktioner

Jena, en levande, modern student- och vetenskapsstad i Thüringen, glänser med sin storslagna historia och sina många sevärdheter. Till de speciella attraktionerna hör stadens kyrka St. Michael, med Luthers gravsten, det historiska rådhuset, Jentower med sin utsiktsplattform och det berömda Zeiss-planetariet samt Schillers lusthus.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: