Luther 2017

500 years since the Reformation

Martin Luthers liv och verk, mellan uppror och tidens anda

Ett rikt liv, uppfyllt och stridbart, fullt av konflikter och triumfer, utan rast och ro. Luther var både rebell och reformator, tänkare och initiativtagare, före sin tid men ändå "fängslad" i medeltiden.

Han föddes 10 november 1483 i den lilla staden Eisleben. Sin barndom och ungdom tillbringade han i närbelägna Mansfeld. Hans fars affärer gjorde det möjligt för honom att få en god utbildning, och 1501 skrev han in sig på universitetet i Erfurt. Det sägs att ett häftigt åskväder blev till en avgörande vändning i hans liv. I sin ängslan gav han löftet att han skulle bli munk om han överlevde ovädret helskinnad. Endast två veckor senare, den 17:e juli 1505, inträdde han i augustinereremiternas kloster i Erfurt, studerade teologi och vigdes redan 1507 till präst. Detta var under den tid då avlatshandeln florerade. Pengar mot frälsning var maximen, och redan som ung doktor och professor kritiserade Luther denna oheliga praxis. Den 31:a oktober 1517 offentliggjorde han därför sina berömda 95 teser i Wittenberg. Till hans egen överraskning spred sig detta snabbt bland allmänheten och nådde efter kort tid till och med Rom. År 1518 inledde den romersk-katolska kyrkan en undersökning beträffande kätteri mot Martin Luther. Men den sachsiska kurfursten Friedrich der Weise anordnade, i stället för det i Rom planerade förhöret, en prövning i Augsburg, som slutade med att Luther flydde under natten. Han hade vägrat att återkalla sina teser. Då tog påvens tålamod slut och han hotade att bannlysa Luther och lät till slut exkommunicera honom. Under riksdagen i Worms, där han bejublades av befolkningen, fick Luther ytterligare en chans, men även denna gång förblev han ståndaktig och gömde sig därefter först på borgen Wartburg i Eisenach. Den 13:e juni 1525 gifte sig Martin Luther med den före detta nunnan Katharina von Bora. I det tidigare Augustinerklostret bodde den stora familjen – Luthers hade sex barn – med fosterbarn, släktingar, anställda och studenter. År 1546 kallades Luther till sin hemstad Eisleben, för att där avsluta en arvstvist, och här avled han också. Den 18:e februari dog Martin Luther och begravdes tre dagar senare i Wittenberg, i den kyrka på vars port han nästan trettio år tidigare hade spikat upp sina teser.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: