Luther 2017

500 years since the Reformation

Människor vid Luthers sida: Hans hustru, reformatorer, filosofer och en furste

Framförallt två människor stödde Luther: Katharina von Bora, hans hustru, och Philipp Melanchthon, den teologen från Bretten, som blev berömd som den allvetande "Tysklands lärare".

Naturligtvis är reformationen oskiljaktigt knuten till namnet Martin Luther. Men ett sådan verk kan inte skapas av en enda. Ett stort antal meningsfränder stod vid Luthers sida: Betydande, modiga män och en kvinna, Katharina von Bora, född den 29:e januari 1499. Som dotter i en adelsfamilj tillbringade hon sin barndom i kloster. År 1523 flydde hon och fann tillflykt hos familjen Lucas Cranach den äldre, som var en nära vän till Luther. År 1525 gifte sig Katharina von Bora och Martin Luther och flyttade in i det gamla augustinerklostret i Wittenberg. Katharina organiserade hushållet, förvaltade pengarna och en bondgård, bedrev ett bryggeri och arrenderade en fiskodling. Martin Luther kallade henne gärna för "min herr Käthe" – ett tecken för att hon ansågs som chef i huset. Hon dog den 29:e december 1552 i Torgau. Under denna tid var Philipp Melanchthon reformationsledare. Redan under Luthers livstid var han dess teoretiker och en betydande "nätverksbyggare" med de allra bästa kontakterna till kurfursten och till Europas lärda. När Melanchthon dog den 19:e april 1560 i Wittenberg, måste universitetet där utse tre nya lärare, som skulle fortsätta hans verk. Han över levde Johannes Bugenhagen med två år och en dag, Luthers biktfader och vän som han lärde känna 1521. 1523 förordade Luther att Bugenhagen valdes till ny präst i stadskyrkan - och han blev därmed Wittenbergs första evangeliske präst. Att Luther kunde leva ostört här, hade han sin beskyddare och välgörare Friedrich dem Weisen att tacka för. Denne vägrade utlämna honom till Rom 1519; 1521 åstadkom Friedrich dem Weisen fri lejd för Luther hos kejsaren till riksdagen i Wormser och tryggade därefter Luthers säkerhet. Fastän kurfursten beskyddade Luther under hela livet och på så vis möjliggjorde reformationen, bekände han sig till den nya tron först kort före sin död. Johannes Calvin var en mycket betydande samtida person, om än inte någon följeslagare till Luther. 1539 grundlade Calvin ett skräckvälde i Genf i reformationens namn. I schweiziska Zürich verkade Ulrich Zwingli som Luther hade lärt känna 1529.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: