Bremen: Meereswelten und Klabautermann

Staden och sjöfarten. I Bremerhaven är de oskiljaktiga. Inte förrän trafiken med segelfartyg över världshaven ökade under tidigt 1800-tal, kunde staden grundas så sent som 1827. Idag förvaltar Bremerhaven en stor del av Tysklands maritima arv i egenskap av varvsort, internationell hamnstad och hemort för viktiga museer, forskningsinstitut och kulturinrättningar.

Från Bremerhaven till den nya världen
Hansestaden Bremen, 60 km längre uppåt floden, letade länge efter en hamn direkt vid havet och köpte en bit land av konungariket Hannover, där man byggde en konstgjord hamnbassäng, Alte Hafen. Därefter utökades hela tiden hamnområdet och den unga staden växte till en hamn av stor vikt för internationell sjöfart och fiskerinäring. Men viktigast var ändå Bremerhaven för linjetrafiken till New York med stora passagerarfartyg, som drevs av det välrenommerade Norddeutscher Lloyd från Bremen. Miljoner utvandrare som hoppades på ett bättre liv i USA eller Sydamerika tog avsked från den gamla kontinenten i Bremerhaven. Och kanske föll den sista blicken bakåt på fyrtornet Brinkamahof, som då fortfarande stod utanför staden. 1980 flyttade man tornet 6 km, till fiskehamnen, där den blev ett nytt landmärke – och samtidigt Bremerhavens minsta krog.

På Bremerhavens historiska museum kan man få veta mer om fyrtorn och mycket annat som hört det maritima livet till. Museet ligger i stadens vackraste del, nästan mitt i city, men ändå fridfullt inramat av naturen. Byggnaden har en djärv och visionär arkitektur som passar bra ihop med museets moderna och koncept. Här presenteras historia, nutid och framtid för hela regionen på många olika verklighetstrogna utställningar. Museet slog upp sina portar redan 1906, 2006 firade man 100-årsjubileu, och nu som då är det väl värt ett besök.

Övernaturliga väsen i gamla skepp

Klabautermann är en av de personligheter som hör hemma i Bremerhaven. Inte långt från Deutsches Schifffahrtsmuseum finns en fontän med en liten dvärgliknande figur som föreställer just Klabautermann. Enligt folktron är han en sorts vätte eller pyssling som bor i fartyg av trä. Han är knappt två fot hög och är egentligen anden efter en avliden person, vars själ en gång bodde i ett träd. Om detta träd väljs ut till att bli masten på ett fartyg, förvandlas anden till en Klabautermann, som därefter blir skeppets och besättningens beskyddare, även om han ibland kan ha ett hiskeligt humör. En vacker saga – och en saga som väl bara har kunnat uppstå i en stad med ett så starkt band till havet som just Bremerhaven.

Highlights
Highlights
  • 89
    German National Tourist Board
    Visitors' Choice 2017
    Harbor Worlds Museums Bremerhaven

    Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100


Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: