• 0
Altenburg

Altenburg

Altenburg so svojim historickým centrom je nielen rodiskom nemeckých kariet (známych aj ako sedmové), ale aj významným miestom dejín reformácie. V osobe Georga Spalatina tu mal Luther dôležitého stúpenca a súpútnika.

Ako „navigátor reformácie“ bol Spalatin pevne rozhodnutý, že idey reformácie presadí v Altenburgu, Luther ho pritom podporoval.

Na stopy reformácie preto dnes návštevníci tohto mesta v Durínsku natrafia všade: od roku 2014 bude stála expozícia v mestskom Kostole sv. Bartolomeja (Stadtkirche St. Bartholomäi) informovať návštevníkov o dopadoch reformácie, dvojitá veža Mariánskeho kostola „Rote Spitzen (Červené hroty)“ kláštora augustiniánov sú príkladom pozície kláštorov tých časov. V zámockom kostole pôsobil Spalatin ako kanonik a historická Spalatinova záhrada (Spalatingarten) je celá venovaná tomuto „navigátorovi“.

Určite vzbudí Váš záujem

Impozantný zámocký komplex bývalého sídelného mesta skrýva vo svojich priestoroch aj známe múzeum kariet a množstvo umeleckých pokladov. Historické centrum mesta pozýva na prechádzky a nákupy a trhové námestie, ktoré pripomína taliansku Sienu, patrí k najkrajším námestiam v Nemecku. Množstvo múzeí, hudobné a literárne podujatia, ako aj tradičné slávnosti a remeselné trhy napĺňajú toto historické mesto moderným životom.