• 0
Drážďany

Drážďany

Evanjelicko-luteránsky Kostol Panny Marie (Frauenkirche) je medzinárodne známkou reprezentačnou budovou protestantského sakrálneho umenia a považuje sa dnes za symbol mesta Drážďany. A pritom hnutie reformácie v tomto meste spočiatku nenašlo takmer žiadnych prívržencov.

Luther sa v Drážďanoch zdržiaval v roku 1516, ako aj v roku 1518, rok po vyvesení svojich téz. V poverení svojho rádu tam navštívil kláštor augustiniánov, kde ho prijali priateľsky, nestretol sa však sa pochopením pre svoje myšlienky. Odmietavý postoj bol podporovaný drážďanským vojvodcom, ktorý v roku 1523 nechal skonfiškovať všetky Lutherove biblie vo svojej krajine. Neskôr však jeho nasledovník zavádza v Drážďanoch reformáciu. Pamiatkami na toto obdobie je okrem Kostola Panny Márie (Frauenkirche), Lutherova socha, týčiaca sa pred týmto kostolom a Kostol Martina Luthera (Martin-Luther-Kirche) v drážďanskom Novom meste (Dresdner Neustadt).

Určite vzbudí Váš záujem

„Florencia na Labe“ Drážďany nadchýnajú ako komplexné umelecké dielo: vďaka fascinujúcim stavbám, akými je barokový Drážďanský Zwinger, výnimočným umeleckým pokladom, ako aj pôsobivej scenérii múzeí je toto mesto v Slobodnom štáte Sasko obľúbeným cieľom cestujúcich za kultúrou z celého sveta. Pôžitok z prírody sľubujú neďaleký Národný park Saské Švajčiarsko (Sächsische Schweiz) so svojimi bizarnými skalnými útvarmi, ako ak vinice na miernych svahoch údolia rieky Labe.