• 0
Gotha

Gotha

Gotha v dnešnom Durínsku je bývalým sídelným mestom kniežatstva Sachsen-Gotha. Martin Luther sa tu rád zastali počas svojich ciest z a do Wormsu, Marburgu oder Schmalkaldenu.

Jeden z prvých pobytov Luthera v Gothe je datovaný do roku 1515, naposledy tu bol v roku 1540. Jeden z jeho pobytov pripomína Lurherov dom: sužovaný chorobou musel Luther v roku 1537 v hostinci „Zur Löwenburg“ zaľahnúť do postele. Mysliac si, že čoskoro zomrie, nadiktoval tam svoj prvý testament a dohováral sa so svojim priateľom z mesta Gotha, Friedrichom Myconiusom, o nadchádzajúcom pohrebe.

Aj kostol, ktorý je dnes zdobený v štýle raného baroka, bývalý kláštor augustiniánov v meste Gotha, je pamätným miestom Martina Luthera. V tomto kostole kázal Luther pred obyvateľmi mesta Gotha.

Určite vzbudí Váš záujem

Architektonicky výnimočným je zámok Friedenstein v štýle raného baroka, ktorý sa vypína na kopci nad mestom. V západnej veži tohto zámku sa nachádza divadlo Ekhof (Ekhof-Theater), jedno z najstarších barokových divadiel. Funkčný mechanizmus na otáčanie časti javiska pochádza zo 17. storočia a dodnes sa dá manuálne ovládať. Tento bývalý kláštora augustiniánov je od roku 2009 miestom stretávania sa a je otvorený pre pútnikov a hostí z blízka aj z ďaleka.