• 0
Halle

Halle

V Halle (ale aj: Halle an der Saale), meste bohatom na históriu a kedysi sídelnom meste Saska-Anhaltska , kázal Martin Luther v rokoch 1545 až 1546 viackrát. Tu žil aj kardinál Albrecht, Lutherov najstrašnejší odporca.

Tento kardinál vládol v rokoch 1514 až 1541 zo svojho sídla na hrade Moritzburg v meste Halle. Luther pranieroval okrem vydržiavania blýskavého dvora kardinála predovšetkým predávanie odpustkov, ktoré bolo v tých časoch v cirkvi veľmi rozšírené. Tým si okrem pápeža znepriatelil aj tohto najvyššieho cirkevného hodnostára v „Svätej rímskej ríši nemeckého národa“. Lutherove plamenné kázne v kostole na námestí pripomína dnes neskorogotická kazateľnica a pamätník na vonkajšom múre medzi vežami, ktoré slúžili na bývanie zvonárom. V jednej z miestností týchto veží ukazujú posmrtnú masku a odtlačky jeho rúk.

Určite vzbudí Váš záujem

Či barok, renesancia alebo meštiacky štýl – Halle ponúka jedinečnú koncentráciu veľkomestských architektonických pamiatok. Mesto Halle je aj rodným mestom barokového skladateľa Georga Friedricha Händela a ako miesto usporadúvania každoročných Händlových hudobných slávností známych ďaleko za hranicami krajiny. Možnosť nahliadnutia do bohatej histórie poskytuje krajinské múzeum prehistorickej doby (Landesmuseum für Vorgeschichte) so známym , približne 4 000 rokov starým „Diskom z Nebry (Himmelsscheibe von Nebra)“, ktorý je od roku 2013 na zozname svetového dedičstva UNESCO.