• 0
Heidelberg

Heidelberg

Už za čias Luthera bol Heidelberg, najstaršie univerzitné mesto Nemecka, ovplyvnené študentským životom. Tu, v priestoroch univerzity, vraj reformátor v roku 1518, krátko po vyhlásení svojich téz, prezentoval predstaviteľom rádu svätého Augustína svoje názory.

Prítomní boli aj členovia univerzity. Pokým mnohí starší profesori Lutherove idey kritizovali, študenti a mladší zamestnanci univerzity boli bojovne naladeným Lutherom nadšení. Boli medzi nimi mnohí z jeho neskorších priateľov a stúpencov, ktorí šírili Lutherove idey predovšetkým juho-nemeckom priestore. Pod jeho vplyvom tu bola reformácia zavedená pomerne skoro.

Veľká pamätná tabuľa zapustená do zeme na mieste v univerzite, kde kedysi stál kláštor augustiniánov, dnes pripomína túto významnú predohru reformácie.

Určite vzbudí Váš záujem

Romantické ruiny Heidelburského hradu, týčiace sa vysoko nad mestom a nad riekou, sú jednou z najznámejších pamätihodností Európy a stelesnením romantiky. Obzvlášť pekný pohľad na zámok a na malebné historické centrum mesta sa návštevníkom naskytne na dva kilometre dlhej „Ceste filozofov“ (Philosophenweg). Nový uhol pohľadu sprostredkúva Medzinárodný filmový festival Mannheim-Heidelberg.