• 0
Mansfeld

Mansfeld

Pokojné mestečko Mansfeld ležiace v južnom predhorí Harzu, formovalo Lutherovo detstvo. V tých časoch bolo centrom ťažby medi. Dnes je toto mestečko obľúbeným východiskovým bodom peších túr k priemyselným pamätníkom počiatkov baníckeho priemyslu.

Rodičovský dom Martina Luthera patrí k najväčším atrakciám mesta. V súčasnosti sa renovuje, oproti nemu vzniká moderné múzeum, v ktorom archeologické nálezy priblížia život rodiny.

Aj budova školy, v ktorej sa malý Martin učil čítať a písať, zostala vo svojich základoch zachovaná a možno si ju pozrieť. Vždy v prvú sobotu po Veľkej noci sa slávi v meste zápis chlapca do školy.

Ďalšou pamätihodnosťou je jediný obraz, zobrazujúci celú postavu reformátora, v neskorogotickom Kostole sv. Juraja, kostole Lutherovho detstva.

Určite vzbudí Váš záujem

Len niekoľko metrov od rodičovského domu Luthera hostí hostinec „Zur guten Quelle (K dobrému zdroju)“ svojich hostí od roku 1430 až dodnes - je to jeden z najstarších hostincov Nemecka. Pravdepodobne tam občas jedli aj Lutherovci. Kto by si po dobrom jedle rád trochu ponaťahoval nohy, nájde v ruinách starej pevnosti Mansfeld romantickú kulisu na prechádzky a bude odmenený širokým výhľadom na mesto a okolité kopce predhoria Harzu.