• 0
Norimberg

Norimberg

Norimberg bol pre Martina Luthera „zrakom a sluchom Nemecka“. Pretože so svojimi 21 tlačiarňami bolo mesto na rieke Pregnitz hlavným mestom médií. Tieto tlačiarne napomáhali rýchlemu šíreniu písaných textov reformácie.

Možno práve preto sa dva veľké norimberské kostoly, Kostol sv. Lorenzca a Kostol sv. Sebalda, zaradili medzi prvé evanjelické kostoly v Nemecku. O rozvahe Norimberčanov pritom hovorí fakt, že tu sa nekonal hon na obrazy a obidva božie chrámy si zachovali svoju bohatú obrazovú výzdobu. Tak aj hrob svätého Sebalda, dokončený až v roku 1519, zostal po reformácii v kostole a považuje sa dnes za najvýznačnejší klenot tohto kostola.

V roku 1532 bol v meste uzavretý tzv. Norimberský náboženský mier (Nürnberger Religionsfrieden), ktorým bolo zrušené vyhlásenie kliatby na protestantov v ríši.

Určite vzbudí Váš záujem

Medzi fontánami, hrazdenými domami a starými múrmi sa návštevník vnára do univerza mesta Norimberg: do sveta, ktorý je svetom samým o sebe, so svojim šarmom a franským štýlom. Návšteva cisárskeho zámku Norimbergu patrí tiež k povinným zastávkam, takisto ako návšteva domu Albrechta Dürera, prehliadka Nemeckého národného múzea, najväčšieho múzea kultúry, umenia a histórie nemecky hovoriacich krajín od dávnoveku až po bezprostrednú súčasnosť.

360° Video