• 0
Erfurt, fish market, town hall (1870) and Roland statue
Luther statue in the memorial church
Oppenheim, St. Katharine's Church
Nuremberg, Kaiserburg Castle
Eisleben, house where Luther was born
Dresden, altar in the Church of Our Lady
Giebichenstein Castle near Halle
Bretten, Memorial Hall in Melanchthon's House
Eisenach, Wartburg Castle
Augsburg skyline
Worms, Luther statue
Wittenberg, Luther memorial
Mansfeld Castle

Places associated with Luther

Martin Luther and the Reformation changed Germany – and their impact can still be felt today in the locations where the events of the time played out. Come with us on a journey of discovery.

Vyše 2000 ľudí prúdilo začiatkom roka 1524 do Allstedtu, aby sa mohlo zúčastniť na kázni farára Thomasa Müntzera v Kostole Sv. Jána (St. Johannes-Kirche). Dnes sem prichádzajú ľudia z celého sveta, aby putovali po stopách tohto revolučného reformátora. read more »

Altenburg so svojim historickým centrom je nielen rodiskom nemeckých kariet (známych aj ako sedmové), ale aj významným miestom dejín reformácie. V osobe Georga Spalatina tu mal Luther dôležitého stúpenca a súpútnika. read more »

Mesto Augsburg s jeho vyše 2 000-ročnou históriou patrí k najstarším mestám Nemecka. Toto „mesto ríšskych snemov“ bolo javiskom „Náboženského mieru“, „Augsburského sviatku mieru“ a „augsburskej konfesie, Confessio Augustana“ – a písalo tak svetové dejiny. read more »

Pokoj a tíš sa dnes vznášajú nad kúpeľným mestečkom Bad Frankenhausen, s jeho idylickou mestskou scenériou a prameňmi liečivej vody. 15. mája 1525 to však bolo ináč: vtedy sa tu viedol rozhodujúci boj sedliackej vojny. read more »

Bad Hersfeld na severovýchode Hessenska je na celom svete známy svojimi letnými festivalmi v najväčších románskych zrúcaninách kostola a kláštora na svete. Aj Martina Luthera priťahovalo toto romantické miesto: držal tu kázeň počas jednej zo svojich ciest po Hessensku. read more »

Barokové umenie vo svojej dokonalosti, uzavreté historické centrum mesta a pramene liečivej vody vytvárajú dnešné kúpeľné mesto Bad Neustadt. V 15. storočí, keď sa tu narodil Martin Luther, bolo mesto centrom Franskej vysočiny. read more »

Mesto Bretten je zahniezdené vo vinohradoch kopcovitej krajiny Kraichgau, lemované horskými hrebeňmi vrchovín Odenwald a Schwarzwald. Táto čarovná poloha bola pravdepodobne jedným z dôvodov, kvôli ktorým zostal Philipp Melanchthon navždy zviazaný so svojim rodiskom. read more »

Za „nesmierne vzrušujúce“ pokladal Martin Luther bavorské mesto Coburg. Dnešní návštevníci to môžu len potvrdiť: vďaka historickému centru mesta s jeho uličkami, vežami a kostolmi a hneď štyrmi zámkami je toto mesto jedinečným komplexom umenia, histórie a kultúry. read more »

Show more