• 0
Speyer

Speyer

Speyer je nielen mestom, zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO, s najväčším zachovaným románskym kostolom v Európe. Vďaka Speyerskému protestu (Speyrer Protestation) v roku 1529 sa mesto stalo aj rodiskom evanjelického vierovyznania.

V apríli 1529 sa tu stretávajú urodzení zástupcovia kniežat, verných Lutherovi, na Speyerskom ríšskom sneme a protestujú proti vyhláseniu kliatby na Lutherovo učenie. Tento protest spôsobil rozdelenie kresťanských konfesií na katolícke a protestantské.

Túto dôležitú udalosť, ktorá mala ďalekosiahle následky, dnes v Speyeri pripomína neogotický pamätný kostol s Lutherovým pomníkom. Barokový Kostol Najsvätejšej Trojice bol, po veľkom požiari mesta v roku 1689, postavený začiatkom 18. storočia ako luteránsky boží chrám. Drevené zariadenie interiéru zostalo zachované dodnes.

Určite vzbudí Váš záujem

Okrem pamiatky svetového dedičstva na zozname UNESCO, Speyerského dómu (Dom zu Speyer) a Lutherových pamätníkov sa mesto vyznačuje aj bohatým židovským dedičstvom. Pamiatkami bohatej židovskej histórie sú ruiny synagógy z 12. storočia a v tom istom období vybudovaná mikva, najstaršie židovské rituálne kúpele v strednej Európe. Archeologické nálezy, predmety každodennej potreby a architektonické prvky budov je možné vidieť v múzeu SchPIRA.