• 0

Zeitz

Zeitz je mestom Lutherových potomkov. Všetci mužskí potomkovia Luthera pôsobili v Zeitzi. Luther v zeitzskom Dóme sv. Petra a Pavla v roku 1542 vysvätil za prvého evanjelického biskupa Nikolausa von Amsdorfa.

Johann Ernst Luther, vnuk veľkého reformátora, bol sobášený v Kostole sv. Michala (Michaeliskirche). S manželkou Marthou splodili osem detí a založili rod Lutherovcov z Zeitzu. Jeho náhrobný kameň je zapustený do steny krížovej cesty na Dóme sv. Petra a Pavla. Potomkovia Martina Luthera žijú v Zeitzi ešte aj dnes.

Ku koncu 19. storočia bol v knižnici Kostola sv. Michala objavený výtlačok jeho téz z roku 1517. Tento výtlačok je považovaný za vzácnu raritu medzi pôvodnými písomnými zdrojmi z obdobia reformácie.

Určite vzbudí Váš záujem

Katedrálne a sídelné mesto Zeitz je súčasťouRománskej cesty (Straße der Romanik). Obzvlášť sa oplatí pozrieť si bývalý Dóm sv. Petra a Pavla. Pôvodne romantická cirkevná stavba bola neskôr prestavaná na gotickú a dnes je súčasťou barokového zámockého komplexu Moritzburg.

Charakteristickým znakom je množstvo podzemných chodieb a pivníc, ktoré sa nachádzajú pod mestom. Tieto pivnice boli vybudované za čias Luthera na skladovanie a chladenie piva, dnes si ich môžeme prezrieť v rámci prehliadok sprevádzaných odborným výkladom.