Marburg

Marburg

„Stredovekou rozprávkou“ bolo univerzitné mesto Marburg pre ruského básnika Borisa Pasternaka. Aj pre Luthera bol Marburg rozprávkový: veď práve tu mal sídlo jeden z najvýznamnejších podporovateľov reformácie, landgróf Philipp der Großmütige (Filip Veľkodušný).

V roku 1527 práve on založil v Marburgu prvú, od počiatku evanjelickú univerzitu na svete. O dva roky neskôr sa landgróf Philipp pokúsil - neúspešne - v tzv. Marburgských náboženských rozhovoroch (Marburger Religionsgespräch) na svojom zámku dosiahnuť celoeurópske zjednotenie vedúcich reformátorov. Toto stretnutie bolo najdôležitejším teologickým zhromaždením svojej doby.

Dnes sa v zámku landgrófa nachádza múzeum. Kniežacia sála, jedna z najkrajších gotických sál strednej Európy, sa pravidelne využíva na koncerty.

Lutherov dom v marburskom Hornom meste je dnes obývaný a môžeme si ho prezrieť zvonka.

Určite vzbudí Váš záujem

Popri zámku je Kostol sv. Alžbety jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok Marburgu. Kostol sa považuje za majstrovské dielo ranej gotiky a je najstaršou čisto gotickou chrámovou stavbou na nemeckom území. Historické centrum mesta Marburg s obchodmi, krčmami a kaviarňami je aj dnes vo veľkej miere ovplyvnené študentským životom. Toto mesto, postavené na úbočí hory, je charakterizované množstvom schodov.

Neomejeno upravljanje

Dve uporabni bližnjici za povečavo v brskalniku:

Povečava: +

Pomanjšava: +

Dodatna pomoč vam je na voljo pri ponudniku brskalnika. Do nje dostopate s klikom na ikono: