Places associated with Luther

Martin Luther and the Reformation changed Germany – and their impact can still be felt today in the locations where the events of the time played out. Come with us on a journey of discovery.

Mesto Jena v Durínsku bolo jedným z miest, kde bola vytlačená Lutherova biblia. Mesto tak hralo dôležitú úlohu v šírení Lutherovho učenia.

More »

V Lipsku si po stáročia medzinárodne známi myslitelia podávali kľučku: svetové kapacity a géniovia, od Johanna Wolfganga Goetheho, až po Martina Luthera, tu zanechali svoje stopy.

More »

Lutherovo mesto Eisleben patrí k najstarším mestám medzi pohorím Harz a riekou Labe. Úzko spojené so životom a históriou Martina Luthera je so svojimi Lutherovými pamätníkmi súčasťou svetového dedičstva, zapísaného na zozname UNESCO.

More »

Lutherovo mesto Wittenberg sa považuje za protestantské pútnické miesto a kolísku reformácie. Tu pribil Martin Luther 31.októbra 1517 svojich 95 téz na dvere zámockého kostola.

More »

V Magdeburgu, dnes centre „Románskej cesty“ a hlavného mesta spolkovej krajiny Saska-Anhaltska , pobudol Martin Luther viackrát. V rokoch 1497 až 1498 býval ako žiak v náboženskom združení Bratov spoločného života.

More »

Pokojné mestečko Mansfeld ležiace v južnom predhorí Harzu, formovalo Lutherovo detstvo. V tých časoch bolo centrom ťažby medi. Dnes je toto mestečko obľúbeným východiskovým bodom peších túr k priemyselným pamätníkom počiatkov baníckeho priemyslu.

More »

„Stredovekou rozprávkou“ bolo univerzitné mesto Marburg pre ruského básnika Borisa Pasternaka. Aj pre Luthera bol Marburg rozprávkový: veď práve tu mal sídlo jeden z najvýznamnejších podporovateľov reformácie, landgróf Philipp der Großmütige (Filip Veľkodušný).

More »

Möhra je malé mestečko s veľkou históriou. Táto idylická obec, s necelými 1000 obyvateľmi, je miestom, odkiaľ pochádza rodina Lutherovcov. Späť až do 14. storočia tu nájdeme zmienku o Lutherovskej rodine.

More »

Neomejeno upravljanje

Dve uporabni bližnjici za povečavo v brskalniku:

Povečava: +

Pomanjšava: +

Dodatna pomoč vam je na voljo pri ponudniku brskalnika. Do nje dostopate s klikom na ikono: